Liepājā īsteno pilotprojektu “Matemātika 200”

No šī mācību gada četrās Liepājas izglītības iestādēs tiek īstenots pašvaldības iniciēts pilotprojekts “Matemātika 200”. Tā mērķis – uzlabot 5. klašu skolēnu zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos un paaugstināt matemātikas apguves iemaņas. Vietvara projektā ir ieguldījusi 85 000 eiro. Skolotāji akcentē – ir jūtams, ka jauniešiem nodarbības šķiet saistošas.