Latvijā sākusies lauksaimniecības skaitīšana

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 1. aprīlī sākusi lauksaimniecības skaitīšanu un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu Latvijā. Lauksaimniecības skaitīšana turpināsies līdz septembra vidum, un ir paredzēts aptaujāt 90 tūkstoš lauku saimniecību, tai skaitā no 20 tūkstoš saimniecībām iegūt informāciju par saimniecībās lietotajām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm.

Lauksaimniecības skaitīšanas norisi atbalsta Zemkopības ministrijas sistēmas iestādes – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtie dati vajadzīgi ne vien valsts, zinātnes un mācību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, bet arī lai veiktu situācijas analīzi Latvijā, plānotu un īstenotu ES Kopējās lauksaimniecības politiku. Tajā skaitā arī, lai objektīvi pamatotu jauno tiešo maksājumu finansējuma pārdales kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par tiešo maksājumu izlīdzināšanu.

Apsekoto saimniecību zināšanai. Atbilstoši Valsts statistikas likumam lauksaimniecības skaitīšanas laikā iegūtai informācijai būs nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un saimniecību. Iegūtos datus izmantos tikai statistiskiem nolūkiem kopsavilkumu veidošanai, datu grupēšanai un lauksaimniecībā notiekošo procesu analīzei.

Kas ir lauksaimniecības skaitīšana

Ko īsti nozīmē lauksaimniecības skaitīšana? Vai tas nozīmē, ka tiks uzskaitītas pilnīgi visas lauku saimniecības, kas apsaimnieko kādu lauksaimniecībā izmantojamas zemes (LIZ) gabalu un atrodas ārpus pilsētām, tajā skaitā arī pašapgādes saimniecības un saimniecības – vienas govs īpašnieces?

CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktora vietniece Anita Raubena skaidro: “Nē, visas lauku saimniecības netiks iekļautas 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanā, jo Latvijā nepietiekamā finansējuma dēļ to nav iespējams realizēt. Esam samazinājuši skaitīšanā iekļauto saimniecību skaitu līdz 90 tūkst., kas ļaus nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1166/2008 minimālās prasības, t.i., ir izslēgtas tikai pavisam mazās saimniecības, kas saskaņā ar minēto regulu kopumā drīkst veidot 2% no izmantotās LIZ.

Lauksaimniecības skaitīšanas saimniecību atlase nav veikta atkarībā no produkcijas realizācijas veida, bet pēc ekonomiskā lieluma un specializācijas. Lauku saimniecība ir tehniski un ekonomiski patstāvīga ekonomiska vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Lauku saimniecības, kurām ir tikai piemājas dārziņš līdz 1 ha un nav citas lauksaimnieciskās darbības, skaitīšanā netiks iekļautas.”

Kā lauksaimniecības skaitīšana norisināsies

Lauku saimniecības (90 tūkst.), kuras iekļautas 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanā, CSP atlasījusi jau februārī, stāsta A.Raubena. Taču pati informācijas ieguve no šīm saimniecībām norisināsies vairākos etapos.

“Pirmajā etapā (aprīlī un maijā) CSP intervētāji intervēs lauksaimniekus LAD reģionālajās pārvaldēs un sektoros, kur tie iesniegs platību maksājumu pieteikumu veidlapas. CSP intervētāji veiks tūlītēju skaitīšanas datu ievadīšanu klēpja datoros,” par norises gaitu stāsta A.Raubena.

Autors: Rūta Bierande, LV.LV