IKP šogad samazinājies jau par 18%

2009. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada pirmo ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) samazinājies par 18.0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.9%) – par 25.8%, transporta un sakaru nozarē (11.0%) – par 15.4%, apstrādes rūpniecībā (8.6%) – par 25.8% un būvniecībā (5.4%) – par 28.2%.

2009.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada 1.ceturksni privātajā galapatēriņā samazinājās izdevumi pārtikai – par 4,6%, atpūtai un kultūrai – par 9,7%, apģērbiem un apaviem – par 42%. Neliels augums bija vērojams izdevumos mājoklim, elektrībai – par 3.7%, transporta izdevumiem – par 1.4%, veselībai – par 0.9%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 1.2%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 34.1%. Preču eksports (61.1% no kopējā eksporta) krities par 22.6% un pakalpojumu eksports – par 4.7%. Savukārt preču importa apjomi(79.4 % no kopējā importa) samazinājušies par 34.2%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 35.1%.

Avots: BNA  Latvia