Gada inflācija jūnijā – 3,4%

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2009.gada jūnijā, salīdzinot ar 2009.gada maiju, samazinājās par 0,5%. Precēm cenas samazinājās par 0,6%, bet pakalpojumiem – par 0,4%. 2008.gada jūnijā, salīdzinot ar 2008.gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,7%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām jūnijā bija cenu kritumam siltumenerģijai, dārzeņiem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu kāpumam degvielai.

Turpinot samazināties dabas gāzes cenām lielajiem patērētājiem, jūnijā par 9,1% lētāka kļuva siltumenerģija.

Sezonālo svārstību ietekmē vidējais cenu līmenis dārzeņiem samazinājās par 10,8%, savukārt augļi kļuva dārgāki vidēji par 5,4%.

Vidēji par 5,6% sadārdzinājās degviela, benzīna cenām pieaugot par 6,3%, bet dīzeļdegvielas cenām – par 4,0%. Turpināja sadārdzināties tabakas izstrādājumi, jūnijā to cenas pieauga par 1,1%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, patēriņa cenas pieauga par 3,4%, tai skaitā precēm – par 2,0%, bet pakalpojumiem – par 7,1%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 10,2%.

2009.gada pirmajā pusgadā patēriņa cenas pieauga par 2,1% (š.g. jūnijā, salīdzinot ar 2008.gada decembri). Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija tabakas izstrādājumu (+28,9%), degvielas (+21,2%), alkoholisko dzērienu (+10,0%), ūdens piegādes un citu ar mājokli saistīto pakalpojumu (+12,1%) cenu kāpumam, kā arī cenu kritumam siltumenerģijai (-14,5%). Iepriekšējā gada pirmajā pusgadā patēriņa cenas pieauga par 9,1%.

Avots: Bizness.lv