Eiropas Savienības dalībvalstis pauž atbalstu Latvijai

Šodien Eiropadomē, kas pulcē 27 Eiropas Savienības dalībvalstu līderus, gala ziņojumā tika iekļauts atsevišķs paragrāfs, kurā tiek pausts stingrs atbalsts Latvijas valdības pieņemtajiem budžeta grozījumiem un vidēja termiņa valsts finanšu stratēģijai.

„Eiropadome atbalsta budžeta taupības pasākumu pieņemšanu Latvijā, kuru mērķis ir plaša fiskālā konsolidācija šajā un nākamajā gadā.   Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vadītāji uzsver, ka pieņemto pasākumu stingra īstenošana kopā ar vidēja termiņa finanšu stratēģiju ir garantija starptautiskā aizdevuma programmas sekmīgai īstenošanai Latvijā . Dalībvalstu līderi  stingri atbalsta Eiropas Komisijas nodomu veikt nākamās aizdevuma daļas izmaksu Latvijai”.

Eiropadomes secinājumos iekļautais paragrāfs dod mandātu Eiropas Komisijai sagatavot priekšlikumu par starptautiskā aizdevuma daļas pārskaitījumu Latvijai.

Avots: BNA Latvia