ECB nemaina eiro procentu likmi

3. februārī Eiropas Centrālā Banka (ECB) nolēma nemainīt eiro bāzes procentu likmi un noguldījumu likmi, saglabājot tās attiecīgi 1,00 % un 0,25 % līmenī jau 21 sanāksmi pēc kārtas.

Tāpat kā janvāra sanāksmē ECB atzīst īstermiņa pieaugumu inflācijā, bet pagaidām draudus cenu stabilitātei vidējā un ilgākā termiņā nesaskata, raksta NRA.lv

„Pagāja tikai 3 nedēļas un jau atkal finanšu tirgus dalībnieku uzmanība pievērsta ECB prezidents Žans Klods Trišē kungam. Tā kā netika gaidīti jauni paziņojumi par iespējamām izmaiņām ECB refinansēšanās operāciju nodrošinājumā, galvenā uzmanība tika veltīta Trišē kunga retorikai attiecībā uz inflāciju (kura jau otro mēnesi pārsniedza ECB mērķi), balstoties uz ko tirgus dalībnieki varētu izdarīt turpmākos secinājumus par EUR bāzes likmes attīstību nākotnē,” norāda Nordea bankas Resursu piesaistes departamenta vadītāja Ivita Asare.

ECB vadītājs kārtējo reizi atzina, ka ECB noteiktās procentu likmes ir atbilstošas eiro zonas ekonomikas veselībai. Informēja arī par to, ka ECB turpinās darīt visu, lai eiro zonā saglabātu cenu stabilitāti, kur riski joprojām ir sabalansēti, bet var tuvākajā laikā arī nedaudz pieaugt. Tāpēc turpmākas izmaiņas inflācijas datos tiks kritiski izvērtētas un analizētas.

“Trišē kungs vēlreiz uzsvēra, ka nav tik svarīgi, kas notiek ar inflāciju tieši tagad. Viņš piezīmēja, ka inflācija šogad varētu turēties virs 2% līmeņa, bet tuvojoties gadu mijai tā varētu atgriezties zem maģiskās 2% robežas. Primāri ir ierobežot inflācijas gaidas vidējam un ilgākam termiņam, uz kuru arī attiecas ECB 2% inflācijas mērķis. Daudz nozīmīgāka būs ECB marta sanāksme, kad ECB publiskos savas jaunākās ekonomikas datu prognozes un paziņos likviditātes nodrošināšanas operāciju plānu otrajam ceturksnim,’ piebilst I. Asare.

Pirms sapulces Euribor likmes visiem termiņiem turpināja palielinājās, jo tirgus dalībnieki EUR bāzes likmes kāpuma gaidas turpina pārbīdīt no gada beigām uz šī gada 3. ceturksni. Pēc ECB janvāra sanāksmes arī Nordea nomainīja savu prognozi un tagad plāno, ka pirmais EUR bāzes likmes kāpums varētu būt 2011. gada 3. ceturksnī. Turpinām vērst uzmanību, ka, saglabājoties zemām latu procentu likmēm, īstermiņa un vidēja termiņa latu likmes ir zem attiecīgā termiņa EUR likmēm.