Izglītība

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aprēķināto papildu finansējumu 116 miljonu eiro apmērā 2016. gadam piešķirt nav iespējams, norāda Finanšu ministrija (FM). Valdībā pieņemts lēmums, ka jaunās politikas iniciatīvas izglītības jomā 2016., 2017. un 2018. gadam var tikt iesniegtas...

Tikai 14% pamatskolēnu apmeklē profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas iestādes, tāpēc kultūrizglītības smaguma centrs ir skolas, kam šī...

Trīs skolotāju grupas – pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta – varētu saņemt izdienas pensijas no 60 gadu vecuma, ja profesijā nostrādāti...

Ieceri noteikt 10. klases skolēnu minimālo skaitu pilsētu un lauku vidusskolās šā gada 1. septembrī neīstenos, taču Izglītības un zinātnes...

Lai gan šķiet, ka pavasaris ir laiks, kad visi cilvēki atbrīvoti uzelpo pēc ziemas drūmuma un pelēkuma, pierādīts, ka tieši pavasarī, par spīti...

Ieilgusī stīvēšanās ap VSIA Bulduru dārzkopības vidusskola beigusies – to nolemts nodot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tiešā pakļautībā....

Katra uzņēmuma izaugsmi un stabilitāti veicina tā darbinieku spēja būt kompetentam un informētam par jaunākajām aktualitātēm savas darbības...

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno līdz 2018. gadam izstrādāt un sākt ieviest jaunu, uz kompetencēm balstītu mācību saturu, norādot,...

Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas un dokumentu sagatavošana un to aprites organizēšana,...

Eiropā katram ceturtajam pieaugušajam 25-64 gadu vecumā iegūtā izglītība nav augstāka par pamatizglītību, kamēr Latvijā ar šādu izglītības...