Birojs “Dabīgs Produkts” aicina sākt ekspertu diskusiju par kritēriju piemērošanu

Lai izstrādātu iespējami precīzākus un Latvijas tirgum adekvātus dabīga produkta kritērijus, Birojs “Dabīgs Produkts” aicina sākt aktīvu diskusiju par Latvijā ražoto produktu dabiskumu un šīs kvalitātes noteikšanas iespējamību. Diskusijā plānots iesaistīt visas ieinteresētas puses – ražotāju pārstāvjus, akadēmiskās vides pārtikas tehnoloģiju speciālistus, kā arī pārtikas analīžu veicējus, lai iegūtu maksimāli precīzāku priekšstatu un precizētu šī brīža kritērijus preču zīmes “Dabīgs produkts” piešķiršanai.

“Lai arī joprojām ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs akadēmiskajā vidē eksperti nav vienojušies par konkrētiem dabīga produkta definēšanas kritērijiem, uzskatām, ka Latvijas sabiedrībai ir būtiski dot iespēju plašajā produktu piedāvājumā orientēties un uzturā lietot maksimāli dabīgus produktus. Lai šādu preču atpazīstamības zīmi nodrošinātu, ir nepieciešamas pašas diskusijas, kas rezultētos kritēriju izstrādē, tādējādi, ja ne pilnībā, tad maksimāli tuvu definējot dabisku produktu vērtību Latvijā,” norāda biroja “Dabīgs Produkts” projektu vadītājs Mārcis Burķītis.

Šobrīd biroja “Dabīgs Produkts” iekšienē izstrādātajos pārtikas produktu kritērijos plānots veikt nelielas korekcijas atbilstoši secinājumiem, kas izkristalizēsies diskusiju ceļā. Apkārtējās vides un jaunu pētījumu rezultātā, atklājoties jauniem apstākļiem dabīgu produktu raksturojošie elementi var nedaudz mainīties, tādēļ preču zīmes “Dabīgs Produkts” piešķiršana pēc noteikta laika perioda tiks pārskatīta, produktu atbilstība izvērtēta. Jau tagad atbilstošu mērījumu veikšanai sadarboties piekritušas tādas organizācijas kā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, akreditēta laboratorija “Vides audits” un citas.

“Sabiedrība arvien vairāk uzmanības pievērš produktu izcelsmei, ražošanas procesiem un sastāvdaļām un citiem ar veselīgu uzturu un vides aizsardzību saistītiem jautājumiem, tādēļ uzņēmumiem ir jārada iespēja viņiem šādus produktus nodrošināt un par to pastāstīt. Mēs nevaram sēdēt un gaidīt, kad kāds no ārvalstīm nāks klajā ar skaidru shēmu, tādēļ birojs “Dabīgs Produkts” izstrādājis preču zīmi un strādā pie tās pilnveides,” atzīst M.Burķītis.

Preču zīmi “Dabīgs Produkts” uzņēmumiem piešķir birojs “Dabīgs Produkts”, kas veidots ar mērķi veicināt dabīgu produktu patēriņu Latvijā, informēt sabiedrību par iespējām un nozīmību izvēlēties savā uztura lietot dabīgus Latvijas produktus, kas nesatur kaitīgas vielas un tā ražošana nenodara ļaunumu organismam un dabai. Lai atbildētu uz iedzīvotāju arvien pieaugošo interesi par veselīga uztura un dzīvesveida iespējām, ir jārada skaidri un saprotami noteikumu un pieejama informācija par produktu atbilstību noteiktiem kritērijiem. Dabīgie produkti ir jāpadara iedzīvotājiem atpazīstami un ērti pieejami. Tāpat uzņēmumiem jārada vēlme un iespējas šādus produktus ražot.

Autors: BNA Latvia