Audžuģimeņu informācijas sistēma palīdzēs bērnam ātrāk atrast audžuģimeni

Labklājības ministrija (LM) plāno izveidot informācijas sistēmu, kurā tiktu vienkopus ievadīta informācija par audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tas palīdzēs nodrošināt ātrāku bērnu nokļūšanu ģimenē, jo šobrīd nav izveidota vienota valsts informācijas sistēma, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja LM pārstāvis Egils Zariņš.

Viņš informēja, ka patlaban audžuģimeņu uzskaitei nav vienotas valsts informācijas sistēmas un vairāki eksperti ir norādījuši, ka informācijas aprite ir smagnēja un laikietilpīga. “Šobrīd audžuģimeņu uzskaites iekšējais reģistrs ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, bet bāriņtiesa lemj, vai bērnu nošķirt no ģimenes,” norādīja Zariņš.

LM uzskata, ka jaunā sistēma būtiski veicinās operatīvās informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām institūcijām, kā rezultātā arī būtiski uzlabosies ārpusģimenes aprūpē nonākoša bērna ievietošana audžuģimenē. Tādējādi tas mazinās ārpusģimenes aprūpē esoša bērna iespējamo nonākšanu bērnu aprūpes iestādē.

“Pašreizējā sistēma prasa laiku, un var gadīties situācija, kamēr ierēdņi meklē pa sistēmām, tikmēr kāds bērns var nonākt nevis audžuģimenē, bet institūcijā,” sacīja Zariņš.

Plānots, ka jaunā sistēma nodrošinās un veicinās iesaistītajiem iespēju nekavējoties piekļūt to funkciju izpildei nepieciešamai informācijai, veikt ātru savstarpējo informācijas apmaiņu, nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un koordinētu starpinstitucionālās komandas rīcību krīzes situācijas novēršanai un atbalsta sniegšanai audžuģimenēm un tajās ievietotam ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam, kā arī veikt preventīvus pasākumus audžuģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidei un bērna tiesību aizsardzībai.

Tiesības saņemt un izmantot Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tostarp personas datus, būs VBTAI, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pašvaldības sociālajam dienestam, policijai, kā arī ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram.

Pašlaik noteikumu projekts ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tam būtu jāstājas spēkā 2018.gada septembrī. Audžuģimeņu informācijas sistēmas izveide valstij kopumā izmaksās 155 000 eiro.

Foto: Pixabay