Atšķirīgas kvalitātes produkti

Vienāda iepakojuma, bet atšķirīga satura un kvalitātes produkti joprojām Eiropā ir realitāte. Taču šodien publiskotais pētījums, kurā analizēti 1400 produkti no 19 valstīm, parāda, ka šīs atšķirības nav īpašas tikai Austrumeiropai. Tās vērojamas teju visās ES valstīs.