2020. gads sociālajā jomā: lielāks pensionēšanās vecums un īsāks bezdarbnieka pabalsts

Šis gads dos atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem sociālajā jomā, jo Satversmes tiesā ir iesniegti vairāki tiesībsarga un viens Augstākās tiesas pieteikums – par minimālo pensiju, garantēto minimālo ienākuma līmeni, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, vēsta NRA.lv.

Jaunais 2020. gads atnesis arī izmaiņas sociālajā jomā, tomēr daļa no tām likumos iestrādātas jau senāk, piemēram, pensionēšanās vecuma paaugstināšana. Savukārt daļa no likuma izmaiņām vērtējamas kā diskutablas – tāda ir jaunā kārtība bezdarbnieka pabalsta saņemšanai.

Pensiju indeksācija, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem senioriem, vismaz pašlaik nav ieplānota, tomēr, ņemot vērā, ka pensijas tiek indeksētas rudenī, pastāv iespēja, ka pensiju likumu varētu mainīt. Šis gads dos atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem sociālajā jomā, jo Satversmes tiesā ir iesniegti vairāki tiesībsarga un viens Augstākās tiesas pieteikums – par minimālo pensiju, garantēto minimālo ienākuma līmeni, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Vispirms par izmaiņām pensiju jomā. No šā gada 1. janvāra tiesības uz valsts vecuma pensiju būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un deviņu mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Savukārt personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, tas ir, divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, tātad šogad pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un deviņu mēnešu vecumu. Labklājības ministrija atgādina, ka no 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski palielinās – katru gadu par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums. Pensiju indeksācija 2020. gadā plānota tādā pašā kārtībā kā 2019. gadā.

No šā gada lielāki ir minimālās vecuma pensijas apmēri, kas būs atkarīgi no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes – 80 eiro, bet personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 eiro, kurai atkarībā no personas apdrošināšanas stāža piemēros koeficientu. Personām ar apdrošināšanas stāžu no 15 līdz 20 gadiem minimālais vecuma pensijas apmērs būs 88 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 134,96 eiro. Personām ar apdrošināšanas stāžu no 21 līdz 30 gadiem minimālās vecuma pensijas apmērs būs 104 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 159,5 eiro. Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 120 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04 eiro. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 208,57 eiro. Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanas rezultātā personām ar invaliditāti – no 64 eiro līdz 80 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro) palielināsies minimālās invaliditātes pensijas. Minimālā invaliditātes pensija cilvēkam ar 1. invaliditātes grupu būs 128 eiro (ar invaliditāti no bērnības 196,30 eiro), ar 2. grupu – 112 eiro (no bērnības 171,77 eiro), ar 3. grupu – 80 eiro (no bērnības 122,69 eiro).

Būtiskas izmaiņas skar otrā līmeņa pensiju uzkrājumu. Personai būs tiesības izvēlēties, kam novirzīt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu gadījumā, ja viņa nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai, un šīs iespējas ir: ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā (tad kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju), pievienot citas personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam vai atstāt mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat 2020. gadā stājas spēkā arī skaļi apspriestās un dažādi vērtētās izmaiņas bezdarbnieku pabalsta piešķiršanā, turklāt šīm izmaiņām faktiski nav dots pārejas periods. Turpmāk bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs astoņi kalendārie mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas.

Pozitīva norma pērn decembrī tika pieņemta attiecībā uz vecāku pabalstu, proti, tas attiecas uz māmiņām, kurām, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, piedzimis vēl viens mazulis. Vecāku pabalsta apmērs nedrīkstēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par iepriekšējo bērnu, ja sievietei nākamais bērns dzimis, līdz iepriekšējais bērns sasniedzis trīs gadu vecumu. Šogad pozitīvas izmaiņas sagaida arī bērnu vecākus, jo bērna ilgstošas slimošanas gadījumā vecāks varēs saņemt slimības atvaļinājumu un slimības pabalstu ilgāku laiku nekā līdz šim.

***

KĀDAS IZMAIŅAS SAGAIDA IEDZĪVOTĀJUS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2020. GADĀ?

– Augstāks pensionēšanās vecums – 63 gadi un 9 mēneši

– Priekšlaicīgu pensiju var saņemt ar vismaz 30 gadu darba stāžu – pensionēšanās vecums 61 gads un 9 mēneši

– Minimālās pensijas bāze 80 eiro, personām ar invaliditāti 122,69 eiro

– Lielāks valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs invaliditātes pensiju aprēķinā 80 eiro

– Lielāks garantētā minimālā ienākuma līmenis 64 eiro

– Pensijas 2. līmeņa uzkrāto kapitālu varēs nodot mantojumā

– Bezdarbnieka pabalstu maksās 8 mēnešus

Avots: Labklājības ministrija, vairāk informācijas www.lm.gov.lv

Inga Paparde