Rīgas parkos gaidāma inventarizācija

Tuvākajās nedēļās tiek plānota Esplanādes apskate, un tajā aicinās piedalīties arī rīdziniekus, raksta NRA.lv.

Piedalīsies Rīgas domes amatpersonas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Mākslas akadēmijas vadība.

Esplanāde ir Rīgas centra parks, kuram steigšus ir vajadzīga labiekārtošana, uzskata Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs.

Remontam nepieciešamos līdzekļus pašvaldībai būtu jāatrod jau šogad, jo parka daļa gar Nacionālo mākslas muzeju ir sakārtota, bet pārējā teritorija – atbaidošs kauna traips. Pirms tam vajadzētu uzklausīt to cilvēku viedokli un ierosinājumus, kuri šajā apkārtnē uzturas diendienā.

O. Burovs stāsta, ka viņš par pareizu uzskata parku klasifikāciju pēc līdzīga principa, kā tiek iedalīti grausti: A kategorija – bīstams stāvoklis, B kategorija – potenciāli bīstams, C kategorija – vidi degradējoša būve. C kategorijas parks rindā uz atjaunošanu vai labiekārtošanu varētu gaidīt ilgāk, bet par graustu atzītais parks būtu remontējams steidzami. Tāpēc vispirms nepieciešama Rīgas dārzu un parku inventarizācija, lai konstatētu, kāds ir to tehniskais stāvoklis, labiekārtojuma elementi, koku un apstādījumu stāvoklis, pēc tam varētu fiksēt idejas un ierosinājumus. Tādējādi tiek iegūta pilnīga informācija un var aprēķināt nepieciešamās izmaksas turpmākajiem gadiem. Tiklīdz ir pieejams finansējums, parkus varētu atjaunot atsevišķu programmu veidā, teiksim, celiņus, soliņus, nevis visu parku uzreiz.

Āgenskalna apkaimes biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Kārkliņš atzīst, ka tāds parku klasifikators «nav slikta doma», ja tiktu uzklausīti arī apkaimju biedrību viedokļi. Viņa vadītā biedrība jau ir apkopojusi iedzīvotāju priekšlikumus, idejas un vēlmes par Āgenskalna parku uzlabošanu. Priekšlikumi tiks iesniegti Rīgas domē.

Esplanāde būtu šā gada prioritāte, bet 2019. gadā pieejamos investīciju programmas līdzekļus varētu sadalīt vēl diviem parkiem. Izskanējušās ziņas par 4 miljonu eiro ieguldījumu tikai vienā Uzvaras parkā O. Burovs nosauc par neprecīzu informāciju: «Mēs neieguldām četrus miljonus, jo infrastruktūras fondā tādas naudas nav. Ir tikai 1,2 miljoni eiro. Tā ir summa, ko varam dalīt. Es uzskatu, ka šo summu var šobrīd sadalīt starp Esplanādi, Uzvaras parku un Aldara parku. Tas ir nomalē, bet vietējie iedzīvotāji ir ļoti aktīvi. Pilsētas attīstības departaments gatavo projektu.»

Ziņu aģentūra LETA vēsta, ka līdzekļus Uzvaras parka, Daugavas promenādes, Esplanādes, Aldara un citu parku renovācijai plānots meklēt Rīgas domes infrastruktūras fondā, kas ir Pilsētas attīstības departaments pārziņā. Lai Uzvaras parka rekonstrukcijai nauda tiktu piešķirta no minētā fonda līdzekļiem, ar šādu ieceri pie Attīstības departamenta būtu jāvēršas Mājokļu un vides departamentam. Patlaban fonda pieejamie līdzekļi ir 1,06 miljoni eiro, taču šīs nedēļas sākumā Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja ieceri no fonda līdzekļiem 250 000 eiro atvēlēt Rīgas pilsētas mobilitātes vīzijas pilnveidei un konceptuālu publiskās ārtelpas risinājumu izstrādāšanai konkrētās pilsētas teritorijās. Tāpat tika atbalstīta iecere vairāk nekā 10 000 eiro novirzīt Ēbelmuižas parka labiekārtošanai. Tas nozīmē, ka patlaban fonda atlikums nepārsniedz 800 000 eiro.

Antra Gabre