Pensionāri pulcēsies Vecrīgā, lai runātu par sasāpējušām problēmām

Pensijas netiek līdzi dzīves dārdzībai, oktobrī gaidāmo pensiju indeksāciju komentēja Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) līderis Andris Siliņš, aicinot pensionārus pulcēties Vecrīgā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informēja, ka 2016.gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0186, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 332 eiro.

Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 332 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro liela pensija palielināsies par 3,72 eiro.

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 332 eiro, ar indeksu 1,0186 indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 332 eiro, kā rezultātā pensijas apmērs palielināsies par 6,18 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas tiks indeksētas ar indeksu 1,0186 neatkarīgi no to apmēra.

Indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam) apmēru. Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo pensijas summu.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2016.gada 30.septembrim.

Komentējot pensijas indeksu, Siliņš norādīja, ka indeksējamā summa šogad būs lielāka, bet algas pieaugums esot mazāks nekā pagājušajā gadā.

Ar indeksāciju atrisināt problēmas nevar, pauda LPF vadītājs, norādot, ka jārisina virkne citu jautājumu.

Latvijas Pensionāru federācija aicina pensionārus būt aktīviem un piedalīties Latvijas pensionāru sapulcē, kas notiks šī gada 17. septembrī, Rīgā, Strēlnieku laukumā, sākums pulksten 12.00.

Latvijas pensionāru sapulces laikā LPF teltī tiks vākti paraksti par sekojošiem jautājumiem: “Latvijas novadu un pilsētu pensionāru vārdā – pieprasām valdībai neatliekami ieviest valsts finansētu veselības aprūpes sistēmu pensionāriem; – atbalstam tautas iniciatīvu “Par pensiju bez nodokļiem” un pieprasām LR Saeimai veikt izmaiņas likumdošanā un neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pensijas valstī noteiktās minimālās algas līmenī.”

Foto:Saeima/https://www.flickr.com/photos/saeima//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/