Latvijas budžeta deficīts – Ls 362,3 miljoni

Nodokļu ieņēmumi valsts budžetā par 14,6% atpaliek no iepriekš plānotā apjoma un valsts konsolidētajā budžetā izveidojies deficīts 362,3 miljonu latu apmērā, liecina jaunākā Finanšu ministrijas apkopotā informācija par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem līdz 26.aprīlim.

Šajā laika posmā budžeta nodokļu ieņēmumi bijuši 576,1 miljons latu, kas ir 85,4% no iepriekš plānotā.

Līdz 26.aprīlim iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi par 12% pārsniedz plānoto, uzņēmumu ienākumu nodokļa ieņēmumi par 20,4% pārsniedz plānoto, akcīzes nodokļa ieņēmumi par 15,6% atpaliek no plāna, sasniedzot lielāko kritumu šogad, bet pārējo nodokļu ieņēmumi plānu pārsniedz par 5,4%.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi par 25,6% atpaliek no plāna, kas arī izveido kopējo nodokļu ieņēmumu novirzi no plānotā.

Valsts ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi šajā periodā bijuši 25,47 miljonu latu apmērā, kas par 7,3% pārsniedz iepriekš plānoto.

Ārvalstu finanšu palīdzības veidā budžetā nonākuši 232,4 miljoni latu, līdz ar to valsts pamatbudžeta ieņēmumi līdz 26.aprīlim bijuši 906,9 miljonu latu apmērā, kas par 2,4% pārsniedz plānoto.

Valsts pamatbudžeta izdevumi bijuši 1,19 miljardi latu, veidojot budžetā deficītu 291 miljona latu apmērā.

Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi bijuši 1 304 252 241 lati, bet valsts konsolidētā budžeta izdevumi bijuši 1 666 587 068 lati, veidojot deficītu 362,3 miljonu latu apmērā.

Finanšu ministrijā izveidota Fiskālās disciplīnas uzraudzības komiteja, kas reizi nedēļā izskata valsts budžeta izpildes gaitu – faktiskos ieņēmumus, izdevumus un valsts budžeta finansiālo deficītu, kā arī salīdzina faktiskos rezultātus ar plānotajiem un informāciju par kārtējo maksājumu parādiem un neizpildītajām maksājumu saistībām.

Lai būtu pieejama informācija par iespējamo maksājumu parādu izveidošanos, ministrijām katru mēnesi jāiesniedz pārskats par avansa maksājumiem, prasībām un nākamo periodu izdevumiem, kā arī pārskats par saistībām, kam tiek pievienots apliecinājums par kārtējo maksājumu parādu neesamību vai informācija par maksājumu parādiem.

Līdz ar to jau tagad tiek veikti pasākumi, kas neļauj valsts budžeta izdevumiem pārsniegt faktiskos ieņēmumus, uzsver ministrijā.

Avots: NRA.lv