Apspriešanai nodod jauno pamatizglītības standartu

Valdības gaiteņos ceļu sāk jaunais, kompetencēs balstītais pamatizglītības standarts. Ilgi gaidītajā modernajā saturā uzsvaru plānots likt uz septiņām prasmēm, kas jāattīsta, beidzot 9. klasi. Tādām kā matemātika, valoda, veselība un citām. Valsts sekretāriem nodotais standarts vēl var mainīties, jo ir divas nedēļas laika, lai to uzlabotu.